Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
HU EN CN
EN
HU EN CN
EN

Cikkenként

nyomtatás
Hitelintézeti Szemle, XX. évf. 3. szám Letöltés / Olvasás
Az extrém eseményekre adott befektetői reakciók a magyar tőkepiacon PDF
Pillanatkép a Budapesti Értéktőzsde tulajdonviszonyainak hálózatáról PDF
A Magyar Nemzeti Bank új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási indexének módszertani háttere PDF
A CSOK-támogatást igénylők vizsgálata az előzetes gyermekvállalás és az ingatlanszerzés mértéke szempontjából egy hitelintézet adatai alapján PDF
Gondolatok az euro magyarországi bevezetése időzítésének dilemmájáról PDF
Mi történt a szomszédban? A román gazdasági felzárkózás elmúlt évtizede PDF
Az arany szerepe a digitális korban PDF
A nagyhatalmak találkozópontja: Délkelet-Ázsia PDF
A pénzügyi kirekesztés felszámolása – kritikus szemmel nézve PDF
Humánus közgazdaságtan – Adam Smithtől Vernon Smithig PDF
Hitelintézeti Szemle, XX. évf. 2. szám Letöltés / Olvasás
A tőkeáttételi ráta bevezetésének várható hatásai hazai és EU-szinten PDF
A magyarországi kiskereskedők és vállalatok fizetési szokásainak elemzése PDF
Az IFRS 9 prociklikus hatásainak szemléltetése egy, a magyar bankrendszerre végzett szimulációs gyakorlaton keresztül PDF
ESG-befektetés: Az ESG-értékelések alkalmazása smart beta stratégiában PDF
Hogyan árazza a piac a felelős és fenntartható befektetéseket? PDF
Bosznia-Hercegovina gazdasági kilátásai és helyzetének történelmi háttere PDF
Információs szféra és nemzetközi viszonyok a big data korában PDF
A gazdasági integráció mélyülése az Európai Unióban PDF
„A Bécsi Kezdeményezés tíz éve” című emlékkönyvről PDF
Beszámoló a 11. Pénzügyi piacok likviditása konferenciáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XX. évf. 1. szám  Letöltés / Olvasás
A fizetési moratórium bevezetésének magyarországi tapasztalatai PDF
Vállalatok hitelkockázati modellezése a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti stressztesztjében PDF
Decentralizált pénzügy - A blokkláncon működő pénzlegó-rendszer lehetőségei PDF
Kiútkeresés a digitális pénzügyi innovációk labirintusában - A digitális pénzügyi rendszer szabályozási kihívásainak csapdája PDF
Milgrom és Wilson munkássága az aukciók elméletében és gyakorlati alkalmazásában PDF
A megfelelőségbiztosítási funkció szerepe a digitalizáció, mesterséges intelligencia és robotizáció idején a pénzügyi szektorban PDF
Amikor a siker sem elég jó PDF
A trianoni traumától napjainkig: gondolatok Magyarország elmúlt 100 évének gazdaságtörténetéről PDF
Hogyan válhat egy állam fenntarthatóvá? - Gondolatok a XXI. század egyik legfőbb kihívásának megértéséhez PDF
A tőke kódja PDF
Beszámoló a 2021 januárjában rendezett Lámfalussy Lectures online konferenciáról PDF
Zöld kilábalás a COVID-járványból - Beszámoló a 2020 októberében online megtartott Nemzetközi Zöld Pénzügyi Konferenciáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XIX. évf. 4. szám  Letöltés / Olvasás
A magyar költségvetés kamatmegtakarítása EU-s összevetésben 2013 és 2019 között PDF
Hogyan befolyásolták volna a Magyar Nemzeti Bank likviditási és finanszírozási előírásai a 2008-as válság hazai hatásait? PDF
A hazai FinTech-cégek exportaktivitásának elemzése PDF
Végső mentsvár: Az Európai Központi Bank tartós szerepvállalása az euroövezeti bankrendszer devizalikviditási zavarainak kezelésében PDF
A klímaváltozás kockázatai és a hitelintézeti stressztesztek PDF
Cél vagy eszköz a gazdasági növekedés? PDF
Ösztönzés és együttműködés PDF
Kínai városfejlesztés: regionális fejlődési modell kihívásokkal és mérföldkövekkel PDF
Eurázsiai együttműködés a világjárvány utáni korszakban - Beszámoló a Budapest Eurasia Forum virtuális konferenciáról PDF
Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság 2020. évi virtuális vándorgyűlésének pénzügyekről, versenyképességről és FinTech-ről szóló beszélgetéseiről PDF
Hitelintézeti Szemle, XIX. évf. 3. szám  Letöltés / Olvasás
Határidős devizapiac Magyarországon: általános jellemzők és a COVID-válság hatása PDF
Vállalatok nemteljesítési valószínűségének becslése – Egy lehetséges felügyeleti benchmark-modell PDF
Arányossági elvek a hitelintézetek működési kockázatkezelésében PDF
Jelzálogbanki refinanszírozás – Javaslatok az európai fedezettkötvény-direktíva magyarországi implementációjához PDF
A globális ellátási láncok átalakulása a feldolgozóiparban a koronavírus-járvány következtében PDF
Az európai bankrendszer és a pénzügyi elitek kapcsolata történeti megközelítésben PDF
Lehetséges válaszok Magyarország demográfiai kihívásaira PDF
Hitelintézeti Szemle, XIX. évf. 2. szám  Letöltés / Olvasás
Az eltűnt Balassa–Samuelson-hatás nyomában – A szolgáltatások változó szerepe a 21. században PDF
Államadósság-csökkentés az EU régi tagállamaiban: van új a nap alatt? PDF
Aggregált fiskális stabilizációs politika: csodaszer vagy bűnbak? PDF
Az intertemporális befektetői preferenciák változásainak hatása az európai tőzsdei vállalatok tőkekeresletére PDF
Az uzsorahitelezés nagyságrendi és területi becslése PDF
A növekedés szentháromsága PDF
Vissza az alapokhoz – mi a baj a pénzügyi rendszerrel? PDF
Beszámoló a 10. Pénzügyi piacok likviditása konferenciáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XIX. évf. 1. szám  Letöltés / Olvasás
Infláció a digitális korban – Az infláció mérése és torzításai a 21. században PDF
Gazdaságpolitikai ágak közötti koordináció(?) az euroövezetben PDF
A kártyás fizetési mód területi jellemzői Magyarországon PDF
A magyarországi készpénzkereslet változásának összehasonlító elemzése PDF
A szegénység vizsgálata a közgazdaságtanban – A 2019. évi Nobel-díjasok munkássága PDF
Bitcoin: Digitális szemfényvesztés vagy a jövő valutája? PDF
Változások a makrogazdasági politikában: evolúció kontra revolúció PDF
Az eurozónához csatlakozás feltételeinek felülvizsgálata PDF
A FinTech hatása a nyugdíjtakarékossági rendszerek jövőjére PDF
Nem szakad ránk az ég – A kínai–amerikai kereskedelmi háború és a jövőbeli gazdasági kapcsolat PDF
Beszámoló a 2020 januárjában rendezett Lámfalussy Lectures c. konferenciáról PDF
Klímakockázatok és üzleti lehetőségek – Beszámoló a 2019 novemberében Budapesten megtartott Nemzetközi Zöld Pénzügyi Konferenciáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XVIII. évf. 4. szám  Letöltés / Olvasás
A bizalom és etika igénye a digitális korszakban – Napfény és árnyék a FinTech világában PDF
Kinek nincs ma bankszámlája Magyarországon? PDF
Laffer-görbék Magyarországra PDF
Bankfelügyelők az IFRS9-átállás nyomában PDF
Geopolitikai irányváltások a kialakulóban lévő új világrendben PDF
Áttörés a kockázati mutatók validációjában – Megnyílt az út a várható többletveszteség effektív visszateszteléséhez? PDF
Amerika külpolitikai dilemmái Obama után PDF
A jövő fenntartható közgazdaságtana PDF
Veszélyben a globális gazdaság: Szakolczai György könyvéről a posztkeynesi iskola szemüvegén át PDF
Tenni, amit tenni kell PDF
Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság 2019. évi vándorgyűlése Pénz- és tőkepiaci szekciójának üléséről és az Innováció szekció panelbeszélgetéséről PDF
Hitelintézeti Szemle, XVIII. évf. 3. szám  Letöltés / Olvasás
Felzárkózási pályán Magyarország PDF
Rántsuk le a fátylat a kamatról! PDF
A problémás projekthitelek portfóliótisztítása Magyarországon – A rendszerkockázati tőkepuffer mint célzott makroprudenciális eszköz tapasztalatai PDF
A pénzügyi közvetítőrendszer működésének újszerű modellezése – Ágensalapú makromodellek PDF
Kína egyensúlykeresése – a növekedés és a stabilitás átváltási dilemmái PDF
Morális gazdaság – túl a közgazdaságtan emberképén PDF
Tanuljunk a saját történelmünkből! – Másfél évszázad állampénzügyi tapasztalatai PDF
Rendszerszinten ugyanabba a pocsolyába – A devizahitelezés több aspektusból PDF
Az árképzés új határai felé PDF
Beszámoló a Nyugdíj és gyermek 2.0 c. konferenciáról PDF
Beszámoló az Economic History Society 2019. évi konferenciájáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XVIII. évf. 2. szám  Letöltés / Olvasás
Ki válthatja ki a hitelét? A változó kamatozású jelzáloghitelek piaci alapú refinanszírozási lehetőségei és korlátai PDF
Manipulációbiztos mutatók összehasonlítása magyar adatokon PDF
Aktív befektetési stratégiák teljesítményének mérése tiszta faktorportfóliókkal PDF
A kontraszelekció és a negatív szelekció problematikája és típusai PDF
A tanulás volna az endogén gazdasági növekedés csodafegyvere? PDF
Világrendi átalakulás – Eurázsiáé a jövő? PDF
Pillérek és prognózisok: etikai szemlélet a közgazdaságtanban PDF
Kollektív amnézia – válságok és emlékük PDF
Beszámoló a Budapest Renminbi Kezdeményezés 2019. évi konferenciájáról PDF
Beszámoló a 9. Pénzügyi piacok likviditása konferenciáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XVIII. évf. 1. szám  Letöltés / Olvasás
Szép új digitális világ? – A pénzügyi technológia és az információ hatalma PDF
A referenciamutatóként használt bankközi kamatlábak integritása PDF
A háztartások befektetési döntéseinek vizsgálata nemzetközi adatokon PDF
A kontraszelekció hatása a tőzsdei specialisták árjegyzési stratégiájára PDF
Optimalizáló Nobel-díjasok PDF
Kulcs Kína, a talányos nagyhatalom megértéséhez PDF
A pénzügyi közvetítő rendszer jövője a Bank 4.0 világában PDF
A fellendülés időszakában készülj a válságra! PDF
Beszámoló a 2019-es Lámfalussy Lectures Konferenciáról PDF
Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem XX. századi híres magyar közgazdák c. konferenciájáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XVII. évf. 4. szám  Letöltés / Olvasás
Üzleti, lakáspiaci és hitelciklusok – Magyarország esete PDF
Tőkepiaci fertőzések a visegrádi országok részvénypiacain a Heckman-féle szelekciós modell alapján PDF
A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások fizetési szokásainak elemzése – fókuszban a készpénzhasználat PDF
A betétesek viselkedése tömeges betétkivonás idején PDF
Banki finanszírozási kockázatok monitoringja a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozóan PDF
Itt az ideje másként nézni az államra! – Értékteremtés és innováció a 21. században PDF
Alternatívák Európa jövőjére PDF
A munkahelyek nélküli világ PDF
Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság 2018. évi vándorgyűlésének pénzügyi, versenyképességi és felelős vállalatirányítás szakosztályainak szekcióüléseiről PDF
Hitelintézeti Szemle, XVII. évf. 3. szám  Letöltés / Olvasás
Béregyenlőtlenség a magyarországi munkapiacon: a technológiai változás, felsőoktatási expanzió és a minimálbér szerepe PDF
A hitelminősítések átláthatósága – Magyarország minősítésének rekonstruálása PDF
A GDP és GNI közötti eltérés hazai és régiós alakulása PDF
Hazautalások Magyarországra – egy új adatfelvétel első eredményei PDF
Az intertemporális diszkontálás és a társadalmi diszkontráta etikai vonatkozásai PDF
Kölcsön és hitel – mélyfúrások a történelemben PDF
Hogyan változtatja meg a technológiai fejlődés a humán szakértők munkáját? PDF
Beszámoló a II. East-West Cohesion nemzetközi tudományos konferenciáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XVII. évf. 2. szám  Letöltés / Olvasás
A magyar modell: A válságkezelés magyar receptje a mediterrán út tükrében PDF
A FinTech-innovációk ösztönzésének szabályozói eszközei: Innovation Hub és Regulatory Sandbox a nemzetközi gyakorlatban PDF
Vállalati dinamika és aggregált növekedés Magyarországon PDF
A magyar háztartások jövedelmének alakulása dezaggregált szinten a 2010. és 2015. évi átsúlyozott háztartási felvétel összehasonlító elemzése alapján PDF
A társadalmi felelősségvállalás és a pénzügyi teljesítmény közötti kapcsolat a magyar bankszektorban a globális válságot követő években PDF
Rendbontók – A viselkedési közgazdaságtan térnyerése PDF
Törékenynek tervezve: A bankválságok politikai gyökerei PDF
Beszámoló a Budapest Renminbi Kezdeményezés 2018. évi konferenciájáról PDF
Beszámoló a 8. Pénzügyi piacok likviditása konferenciáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XVII. évf. 1. szám  Letöltés / Olvasás
A pénzügyi alkalmazkodás kis, nyitott gazdaságokban a „lehetetlen szentháromság” trilemma tükrében PDF
Az adósságfék-szabályok tapasztalatai a magyarországi lakossági hitelezésben PDF
A KKV-szegmens hitelezési folyamatainak elemzése a hitelgaranciák tükrében, az Európai Unióban PDF
A kereskedők fizetésikártya-elfogadása Magyarországon az online pénztárgépek adatai alapján PDF
A magyar lakossági állampapírpiacon érvényesülő viselkedési tényezők PDF
Az euro (eurozóna) a hibás konstrukció, vagy a tagországok az alkalmatlan tagok? PDF
Thaler viselkedési közgazdaságtani munkássága PDF
Közjóról, közpénzügyi gazdálkodásról felsőfokon (Bábosik Mária (szerk.): Vezetés a közjó szolgálatában. Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment c. művéről) PDF
Térkép a pénzügyek és az emberi természet előrejelzéséhez (Alan Greenspan: The Map and the Territory 2.0: Risk, Human Nature and the Future of Forecasting c. művéről) PDF
Egyenlőtlenség és gazdasági növekedés (Joseph E. Stiglitz: The Price of Inequality. How Today’s Divided Society Endangers Our Future c. művéről) PDF
Beszámoló a 2018. február 12-i Lámfalussy Lectures Konferenciáról PDF
  Hitelintézeti Szemle, XVI. évf. 4. szám Letöltés / Olvasás
A gyermekvállalási döntés életciklusmodellje Magyarországon PDF
Az egy főre jutó GDP lehetséges pályái – szimuláció egy demográfiai alapú növekedési modellel PDF
A költségvetési politika és a gazdaság ciklikus pozíciójának kapcsolata PDF
Szállítói finanszírozás vagy bankhitelek? – A magyar vállalatok 2010 és 2015 közötti tanulságai PDF
Az eszközárbuborékok magyarázatai PDF
A nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer működése – egy „nem-rendszer” strukturális feszültségei PDF
A tulajdonosi tőke alapú közösségi finanszírozás PDF
A Magyar Nemzeti Bank 1950 és 1990 között megjelenő, magyar nyelvű kiadványainak vizuális kommunikációs szempontú bemutatása PDF
A pénz forradalma PDF
Az amerikai gazdaság elveszítette volna hosszú távú növekedési potenciálját? PDF
A pénzügyi válság hatása az európai alkotmányos berendezkedésre PDF
Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság 2017. évi vándorgyűlésének versenyképességi és felelős vállalatirányítás szakosztályainak szekcióüléséről PDF
Beszámoló a Digitális pénzek c. nemzetközi konferenciáról PDF
Összefoglaló „A nyugdíj jövője – Demográfiai változások, pénzügyi szolgáltatások és lakóingatlanok” c. nemzetközi szakértői találkozóról PDF
  Hitelintézeti Szemle, XVI. évf. 3. szám Letöltés / Olvasás
Ellentétek feloldása a bankrendszerek versenyképességének mérésében – az MNB bankrendszeri versenyképességi indexe PDF
A FinTech-jelenség hatása - Radikális változás zajlik a pénzügyi szektorban? PDF
A valós értékelés szerepe és mérése a hazai hitelintézeti szektorban PDF
Tőkeallokáció a biztosítási szektorban PDF
Optimális erőforrás-allokáció a kék gazdaság vállalatainál PDF
"Erőtartalékok a nemzeti célok szolgálatában" – Az 1925. évi városi kölcsön és felhasználásának alternatívái PDF
Ciklusváltó évek, párhuzamos életrajzok PDF
A jövő iparágai – nyitott gazdaságok előnyben PDF
A kompetitív előnyök vége – A vállalati stratégia mozgásban tartása PDF
Svájci bicska a döntéshozatalhoz PDF
Globalizáció, fejlődés és fenntarthatóság - Beszámoló a Nemzetközi Közgazdasági Társaság 18. világkongresszusáról PDF
Mit tanulhatunk a nagy bankárdinasztiáktól? – Beszámoló az EABH éves konferenciájáról PDF
Beszámoló a Klímaügye(in)k 2017 konferenciáról PDF
 Hitelintézeti Szemle, XVI. évf. 2. szám Download / Read
A külföldön élő magyarok jövedelmeinek és folyó átutalásainak elemzése PDF
Az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítási tapasztalatai a betétesek korösszetételéről és a betétösszegek eloszlásáról PDF
Az egyes vállalatok szerepe az aggregált ingadozásokban: magyarországi eredmények PDF
Társadalmi felelősség a központi bankok működésében PDF
Endogén egyensúlytalanságok egységes valutaövezetekben PDF
Alapletét meghatározásának lehetséges módszertana PDF
Gondolatok Kenneth Arrow munkásságáról PDF
A viselkedési pénzügyek és a fogyasztói kölcsönszerződések PDF
Iránytű és térkép a változásokhoz PDF
A „nagy vízválasztó” PDF
A pénzügyi kultúra multidiszciplináris megközelítésben PDF
A számvitelről dióhéjban PDF
A Lámfalussy-konferencia előadásai PDF
Beszámoló a Budapest Renminbi konferenciájáról PDF
Beszámoló a Bank of Korea nemzetközi konferenciájáról PDF
 Hitelintézeti Szemle, XVI. évf. 1. szám Letöltés / Olvasás
Feltörekvő és fejlődő országok tartalékmegfelelésének értékeléséhez használt mutatók – nemzetközi trendek az elméletek PDF
Az állami kamatkiadások alakulása Magyarországon 2000–2015 PDF
A kereskedelmi ingatlanfinanszírozás kockázatai a felügyeleti felülvizsgálatok tapasztalatai alapján PDF
A klímaváltozás hatása a biztosítási szektorra PDF
A magyar autóipar helyzete nemzetközi tükörben PDF
Pénzügyi felügyelés a két világháború közötti Magyarországon PDF
Hart és Holmström szerződéselméleti munkássága PDF
A könyv, amely megjósolta Trump győzelmét PDF
A Fed és a pénzügyi válság PDF
Egyszerűsítés, hatékony kormányzás PDF
Új Selyemút a jövőbe PDF
Konferencia a pénzügyi piacok likviditásáról PDF
 Hitelintézeti Szemle, XVI. évf. 2017. Kína különszám Letöltés / Olvasás
Főszerkesztői előszó PDF
A kínai hatalmi szerkezet és átalakulása összehasonlító megközelítésben PDF
A növekedési pályaváltás és a gazdasági kormányzás dilemmái Kínában PDF
Kína – Az egyensúly helyreállítása és a fenntartható felzárkózás PDF
Lehet-e Kína a következő ipari forradalom nyertese? PDF
Út a piacorientált monetáris politika felé és a „New Normal” új monetáris politikai rendszere Kínában PDF
A kínai pénzügyi felügyelést érintő aktuális kihívások és kezelésük PDF
Nyugati menü kínai fűszerekkel – a kínai pénzforgalom sajátosságai PDF
A nemzetközivé válás kihívásai a kínai fizetőeszköz szempontjából PDF
Magyarország kapcsolódása az ázsiai pénzügyi együttműködéshez PDF
Hitelintézeti Szemle, XV. évf. 4. szám Letöltés / Olvasás
A lakáshitelek felárát meghatározó tényezők azonosítása a magyar bankrendszerben PDF
Ingatlanok statisztikai érték-meghatározásának nemzetközi gyakorlata, az automatizált értékelési modellek bevezetésének hazai lehetőségei PDF
A Növekedési Hitelprogram hatása a magyar gazdaságra PDF
Mérföldkőhöz érkezett a biztosítási szektor: az újonnan bevezetett Szolvencia II rendszer első tapasztalatai pozitívak PDF
A magyar háztartások vagyoni helyzete a HFCS felmérés alapján PDF
Értékteremtő bizonytalanság – A kockázati tőke reálopciós megközelítése PDF
Rendszerszintű pénzügyi válságok PDF
Növekedés másképp – egy biodinamikus gazdasági modell PDF
A király meztelen – A számok mögötti valóság PDF
Strukturális reformokkal a versenyképesség növeléséért – Beszámoló a Global Forum on Productivity éves konferenciájáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XV. évf. 3. szám Letöltés / Olvasás
Bankszanálás mint új MNB-funkció – az MKB Bank szanálása PDF
A pénzügyi közvetítőrendszer makroprudenciális szabályozásának és felügyeletének közigazgatási jogi aspektusai – normativitás, szervezet, eszközrendszer PDF
Felügyelés robusztus kockázati monitoring alkalmazásával – ciklusfüggetlen magyar vállalati minősítő rendszer PDF
A tőzsdeképesség vizsgálata a magyar kis- és középvállalati szektorban PDF
A globalizáció egyenlőtlensége PDF
Gondban Európa – Előmozdítója-e vagy akadályozója ma az Európai Unió Európa sikerének? PDF
Tanulmányok a puha költségvetési korlát szindrómáról, az innovációról és a nagy gazdasági rendszerekről Kornai János születésnapja tiszteletére PDF
A pénzügyi válság tanulságai PDF
Kreatív stratégia PDF
Versenyképességi és Növekedési Fórum – Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi Szakosztályának első szakmai rendezvényéről PDF
Beszámoló a biztosításfelügyelők nemzetközi szövetségének (IAIS) Budapesten tartott nyári ülésszakáról és éves szemináriumáról PDF
Fókuszban a pénzügyi szolgáltatók – Beszámoló a II. Szolgáltatásmarketing konferenciáról PDF
 Hitelintézeti Szemle, XV. évf. 2. szám Letöltés / Olvasás
A fiskális és a monetáris politika kölcsönhatása Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben PDF
A pénz és a bankok ellentmondásos kezelése a makroökonómiában PDF
A magyarországi EU-transzferek áttekintése – két költségvetési időszak határán PDF
A kínai kötvénypiac főbb jellemzői PDF
Kockázatkezelési módszerek és bankméret viszonya PDF
Az elektronikus pénzforgalom növekedésének makrogazdasági hatásai – Általános egyensúlyelméleti megközelítés magyar adatok felhasználásával PDF
Pénzügyi személyiségtípusok Magyarországon kutatási módszerek és primer eredmények PDF
Az öregedésről – közgazdászoknak PDF
Mag- és perifériaországok kapcsolata az Európai Unióban – Hatalom és konfliktus a dualisztikus politikai gazdaságban PDF
A jövő spontán, mégis előre jelezhető PDF
India – A gazdasági növekedés ellentmondásai PDF
Kína titkos stratégiája az USA leváltására PDF
Európai tavasz: Miért hever romokban a gazdaságunk és politikánk – és hogyan tehetjük őket jobbá? PDF
Tőzsdefejlesztés és növekedés – Beszámoló a BÉT és az MKT tőkepiaci konferenciájának tanulságairól PDF
Konferencia a pénzügyi piaci likviditásról – Beszámoló a Hatodik Éves Pénzügyi Piaci Likviditási PDF
 Hitelintézeti Szemle, XV. évf. 1. szám Letöltés / Olvasás
A szuverén hitelminősítés módszertani kérdései – Rekonstruálhatók-e a szuverén hitelminősítői lépések? PDF
A piaci kockázat számszerűsítésének változása a Bázel III szabályozásban PDF
A nemzetközi és az európai projektfinanszírozási piac átalakulása a válság hatására PDF
A hazai felvásárlás előtt és után: fókuszban a forgótőke-menedzselés PDF
Volatilitási tőkepuffer a szolvencia II-es tőkekövetelmények megsértésének kivédésére PDF
100 éve alakult a Pénzintézeti Központ PDF
Korszakalkotó viták a komparatív kapitalizmuskutatásban PDF
Lehet-e értéksemleges világban boldogan élni? PDF
Nagyvárosok kismonográfiája – A növekedés területi alapjainak logikája PDF
Bikát szarvánál – Örökzöld dilemmák a bankrendszerről PDF
Új társadalmi szerződésre van szüksége Európának PDF
Tagállami integrációs modellek – A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban PDF
Új Selyemút – Új lehetőségek PDF
Az intézmények sok arca PDF
„Felzárkózás vagy lemaradás? A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után” PDF
 Hitelintézeti Szemle, XIV. évf. 4. szám Letöltés / Olvasás
A Phillips-görbe – elmélettörténet és empirikus összefüggések PDF
Az alacsony inflációs környezet és a visszafogott beruházási aktivitás lehetséges magyarázatai PDF
Mikro- és makroprudenciális szabályozói eszközök európai uniós összehasonlításban PDF
Kamatszint a változó kamatpolitika tükrében Magyarországon 1924 és 2015 között – Hogyan jutott el a jegybanki alapkamat a historikusan alacsony kamatszintekig? PDF
Bankkontrolling marketing szemléletben – alkalmazott statisztika a kontrolling szolgálatában PDF
Az egynapos fedezetlen bankközi ügyletek időzítési jellemzői a VIBER-ben PDF
Adósságvilág PDF
Központi bankok és a munkaerőpiac - az euróövezet válságának alternatív értelmezése PDF
Euró krízis – Hogyan rombolja le az eszközár-infláció a nemzetek gazdagságát PDF
Magyarország a változó világban PDF
Népirtás Afrikában: cselekvésképtelenség vagy érdektelenség PDF
Móhandász Karamcsand Gándhí filozófiai gondolkodásának központi fogalmai PDF
A bankrendszer jövője a közép- és kelet-európai régióban - Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Nemzeti Bank közös konferenciájáról PDF
 Hitelintézeti Szemle, Különszám - 2015. november Letöltés / Olvasás
A bankrendszerek nemzetköziesedése PDF
Hajlító csapások – Az állami segítség ára az Amerikai Egyesült Államok bankrendszerében PDF
Válságból válságba – Az argentin bankrendszer elmúlt 20 évének története PDF
A bolgár bankrendszer története a rendszerváltás óta PDF
A chilei bankrendszer elemzése PDF
Iszlám bankrendszer az Egyesült Arab Emírségekben PDF
Az Egyesült Királyság bankrendszerének története: univerzális bankok létrejötte PDF
Fejlett univerzális bankrendszer Izraelben PDF
A japán bankrendszer átalakulásának főbb állomásai PDF
Kína: a tervgazdaságtól a modern bankrendszerig PDF
A lengyel bankrendszer nemzetköziesedése és a devizahitelezés PDF
Bankválságok és sokkok: a lett bankrendszer fejlődése PDF
A német bankrendszer három pillére PDF
Az orosz bankrendszer PDF
Duális bankrendszer Svájcban PDF
A török bankrendszer: reorganizációtól a túlfűtöttségig PDF
Az ukrán bankrendszer evolúciója és felépítése PDF
Hitelintézeti Szemle, XIV. évf. 3. szám Letöltés / Olvasás
A globális pénzügyi válság kezelésének nehézségei: elméleti és gazdaságpolitikai tanulságok PDF
A kamatcsökkentési ciklus hatása a magyar makrogazdaságra és a pénzügyi piacokra PDF
A lakossági deviza-jelzáloghitelek kivezetése: időzítés és keretrendszer PDF
A pénzügyi szektorok termelékenységét befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel a szellemi tulajdonjogok hatásaira PDF
Ösztönzők és korlátozások a kockázati tőkés szerződésekben PDF
Takarékszövetkezetek + integráció = hatékonyabb pénzforgalom? PDF
A nagy hanyatlás kérdése, rövid európai és magyar perspektívában PDF
A növekedés kilátásai PDF
Új irányok – Az emberi intellektus újradefiniálása a technológiai fejlődés fényében PDF
A világ kormányzása – Egy könyv a nemzetközi szervezetek kialakulásáról PDF
A legokosabb gyermekek a világon PDF
A hátrányok előnyei – sikerek nehéz helyzetekben PDF
A neoliberalizmus története: a születéstől a tündöklésig PDF
A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz PDF
A helyes út – Tanítani fogják PDF
A jegybanki kormányzás mesterfogásai – Beszámoló a Central Banking központi bankok kormányzásáról szóló konferenciájáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XIV. évf. 2. szám Letöltés / Olvasás
A munka jövedelemből való részesedése Magyarországon PDF
Mutasd, mivel fizetsz, megmondom, ki vagy – A pénzforgalmi szokásokat befolyásoló szociodemográfiai tényezők PDF
A bankközi referenciakamatok meghatározásának elemzési módszertana - Nemzetközi trendek és a 2014-re vonatkozó, első hazai éves statisztikai vizsgálat eredményei PDF
A demográfiai változások makrogazdasági hatásai Magyarországon európai uniós összehasonlításban PDF
A deviza/forint devizaswap-piac topológiája PDF
Korlátozott racionalitás és altruizmus: behaviorizmus a közgazdaság-tudományban PDF
A növekedés kovásza PDF
Válasz Simonovits András hozzászólására PDF
Miért és hogyan csalunk? PDF
A pénz halála PDF
A nagyhatalmak gazdasági átka – veszélyben az USA dominanciája? PDF
Kína tényleg világhatalom? PDF
Láthatatlan ragadozók (Michael Lewis: Flash Boys – A Wall Street Revolt c. művéről) PDF
Rendszerváltáskori helyzetek PDF
A pénz maradjon eszköz, és ne legyen cél! PDF
Gondolatok az eurózóna válságáról PDF
Hitelintézeti Szemle, XIV. évf. 1. szám Letöltés / Olvasás
Egy rossz termékfejlesztésből rendszerszintű piaci kudarc – a hazai lakossági deviza-jelzáloghitelezés PDF
Eltérő irányú pénzügyi szabályozások a válság után? Az EU és az Egyesült Államok válaszainak összevetése PDF
Nemzetközi trendek a diákhitelezésben PDF
A lakossági portfólióátrendezés szerepe az állam finanszírozásában PDF
A kockázatkerülési csapda – az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei PDF
A jegybank által vezérelt BUBOR-reformok legfontosabb lépései nemzetközi összehasonlításban PDF
Hány óra a négy óra? – A napközbeni átutalások tényleges időszükséglete PDF
Rövid hozzászólás Banyár Jószef OLG-cikkéhez PDF
Az egységesülő Európa a 21. századi kihívások örvényében PDF
Bankszabályozás újrahangolva PDF
Kelet-ázsiai fejlődés: alapok és stratégiák PDF
Egyenlőtlenségek újratöltve PDF
Korunk intézményeinek válsága PDF
Devizahitel-függőség és konszolidáció PDF
A zene véget ért PDF
Viselkedéstudományi portfoliókezelés PDF
Profitorientált oktatás a fejlődő országokban PDF
Világmozgató népességvándorlás PDF
Új európai monetarizmus felé PDF
Merre tartanak a biztosítók PDF
Hitelintézeti Szemle, XIII. évf. 4. szám Letöltés / Olvasás
Előszó PDF
Credit crunch Magyarországon 2009 és 2013 között PDF
Az inflációs célkövetés megújulása a válság után PDF
A válságokból történő kilábalás és a hitelezés kapcsolata PDF
A szanálás reformja PDF
Közösségi finanszírozás: a valós lehetőség-e a hazai kisvállalatok számára PDF
Vissza az alapokhoz: jó fiskális intézményekhez PDF
A modern nyugdíjrendszer kialakulásának két története PDF
Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben PDF
A lelki tényezők szerepe a gazdaságban PDF
Az oknyomozó közgazdász PDF
Régi és új kihívások a feltörekvő európai országok előtt PDF
Nobel-díjas gondolatok margójára PDF
Tőzsdei idősorok előrejelzése adatbányászati módszerekkel PDF

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem